Problem med mögel – Utför en mögelinspektion

Om du misstänker att du har ett mögelproblem i ditt hem eller företag så är det smart att genomföra en professionell mögelinspektion. Mögel sprider sig fort så när du väl upptäcker problemet måste du ta hand om det så snart som möjligt. Utöver att förstöra ytan som möglet växer på så är det även farligt för människors hälsa och bör verkligen undvikas.

Här är några tips för att få bort mögel:

  • Laga alla läckande områden så som rör, fönster, väggar och tak. Torka av dem så noggrant som möjligt. Mögel trivs i fuktiga miljöer! Se till så att alla områden i byggnaden som läcker repareras, annars kommer problemen återvända och fortsätta växa även efter rengöringen.
  • Det är rekommenderad att använda ett munskydd i papp eller plast för att skydda dina lungor och luftvägar från de skadliga porerna. Dessa munskydd finns i bygghandeln eller på nätet.
  • Använd skyddshandskar som går upp för armen. Handskarna bör vara av gummi, PVC eller polyuretan och skall vara rejäla. Det är viktigt att du inte rör mögliga ytor med dina bara händer.
  • Använd skyddsglasögon. Skyddsglasögon finns i din lokala bygghandel. Det är viktigt att du skyddar alla delar av din kropp från att komma i kontakt med de farliga sporerna.
  • Hårda ytor kan behöva rengöras genom att skrubba dem med vatten och rengöringsmedel eller blekmedel. Mjuka absorberande ytor kan behöva kastas om de har blivit kontaminerade av sporerna.
  • Det är viktigt att ytorna rengörs ordentligt innan de målas om. Om mögliga ytor bara målas över så kommer de flagna och problemet kvarstår.
  • För problem med möbler, konstverk och klädsel så kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en professionell person som kan rengöra och rädda ägodelarna.
  • Om en hemägare misstänker att det finns mögel i värme eller kylsystemet så är det definitivt dags att kalla på proffsen. Proffsen vet vilka steg som behövs tas för att rengöra ventilationen och se till så de inneboende kan bo i en säker miljö.
  • Om mögelproblemet finns i en skola eller allmän byggnad så är det viktigt att låta ett professionellt inspektionslag undersöka platsen. Miljöskyddsnämnden har speciella riktlinjer för att skydda individers hälsa i skolor och allmänna byggnader.

En snabb mögelinspektion kan minimera förödelsen

Om en person agerar snabbt så kan man minimera förödelsen som en stor spridning av mögelsporer kan orsaka. En mögelinspektion gjord i rätt tid kan rädda situationen få bort mögel på snabb tid. Kontakta en lokal städfirma i Tyresö för mer information om hur du kan få bort mögel i hemmet.